Smittvägar

Smittvägar

Smittvägarna är många men kan förhindras

Det är av största vikt att snabbt och effektivt kunna förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. God hygien är A och O för att motverka smitta och desinfektion är en viktig del av detta.

Infektioner (virus, bakterier, svampar) kan spridas via droppar från smittade djurs hostningar och nysningar, vid direktkontakt med smittade djur eller deras avföring och urin, men också via damm i luften. Smitta kan även spridas genom kontakt med infekterade redskap och via personal och besökare i stallet. Smitta kan även spridas via luften mellan olika djurgårdar.

Desinfektion innebär att man genom kemiska eller fysikaliska metoder (ofta värme) utför en sänkning av antalet smittsamma organismer till en sådan nivå att infektion inte uppstår hos mottagliga djur som kommer i kontakt med den desinfekterade ytan.
32423