Smittskydd

Smittskydd

Smittskydd – för sund djurhållning

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi ett bra läge med friska djur. Detta beror bland annat på att vi är bra på att skydda djuren mot smitta.

Om ett djur får en virusinfektion kan denna inte behandlas medicinskt. Vaccination mot virussjukdomar är därför en viktig åtgärd. Ett djur som har en bakterieinfektion kan man däremot i de flesta fall behandla med antibiotika. Men den ökande antibiotikaresistensen i många delar av världen är ett mycket allvarligt problem som riskerar att skapa en situation där vi kan stå utan verksamma antibiotika för såväl människor som för djur när det gäller vissa sjukdomar. Därför är det viktigt att vi in i det längsta försöker att hålla våra djur friska så att de slipper antibiotikakurer. Det finns också ett stort antal sjukdomar mot vilka varken vacciner eller antibiotika ger ett fullständigt skydd.

Det bästa är därför att skydda djuren mot smitta och det kan endast göras genom regelbundna och noggranna rutiner och genom användning av desinfektionsmedel som är dokumenterat effektiva mot virus, bakterier och svampar – som Virkon S.
32423