Desinfektionshandbok

Desinfektionshandbok

Det här är en skrift om rengöring och desinfektion och om hur man kan förbättra miljön och undvika smittspridning i stallar med djur, i kläckerier och trädgårdsodlingar med mera.

Klicka på bilden nedan för att ladda ner desinfektionshandboken i PDF-format.

Desinfektionshandbok


32423