Frågor och svar

Frågor och svar


Virkon S är dokumenterat effektivt mot en rad olika virus. Klicka här för att se en fullständig lista.


Virkon S är dokumenterat effektivt mot en rad olika bakterier. Klicka här för att se en fullständig lista.


Virkon S är dokumenterat effektivt mot en rad olika svampar. Klicka här för att se en fullständig lista.


Nej, ger inga smakförändringar. Långtidstester på kyckling är gjorda.


Ja, på all utrustning och i tomma fiskkassar varpå noggrann eftersköljning görs.


Går att använda men dålig stabilitet på lösningen och risk att irriterande klorgas bildas.


Cirka 1 vecka eller så länge lösningen är rosafärgad.


Ja 0,5% lösning. Verkningstid 10-30 minuter. Vid mycket smutsiga vattenledningar kan Biosolve Plus användas för invändig rengöring.


32423