Nötkreatur

Nötkreatur

All desinfektion ska föregås av noggrann rengöring!
A. Rengör – mycket viktigt att få bort t ex fetter. Använd en stalltvätt som effektivt rengör fett. Fettet decimerar effekten av Virkon S. B. Lufta ut/torka. C. Desinficera. D. Skölj känsliga material som t ex gummi, plast och inredning i galvade material.

Så här blandar Virkon S

Klicka här.

 

 1. Tömning av stallet

Det är viktigt att gödsel och annat organiskt material körs bort eftersom gödsel och avfall innehåller stora mängder infekterat material och därför är en stor källa för infektion. Om ej gödsel avlägsnas omöjliggörs en effektiv rengöring och desinfektion.

 1. Efter att nötkreaturen flyttats, tas utfodringsanordning, drickeshoar, löstagbara mellanväggar, kalvningsboxar etc bort från det område som skall rengöras samt ställs till sidan för rengöring och desinfektion.
 2. Ta bort all gödsel, halm samt kvarvarande foder med hjälp av en kvast, grep eller mekanisk skrapa. Damm på rör och ledningar kan sugas bort.
 3. Kör bort all gödsel och strömaterial till gödsel- eller komposthög.
 1. Rengöring och tvättning

Efter steg 1 återstår ännu mycket infekterat material. Använd därför ett rengöringsmedel för att ta bort gödselrester från väggar, golv, tak, ventilation, lufttrummor och inredning. Detta försäkrar att inga fetthaltiga rester stannar kvar på ojämna ytor som t ex betong och trä. Tvätt- och rengöringsmedel reducerar också vattenåtgången samt den tid som åtgår för rengöring med upp till 60 %. Dessutom reduceras spridning av sjukdomar i avfallsvattnet.

 1. Använd ett lämpligt stallrengöringsmedel.
 2. Applicera rengöringsmedlet med en ryggspruta eller högtryckstvätt. Högtryckstvätten skall ställas in på lågt tryck (35 bar). Följ rekommendationen för använd lösning per m² yta.
 3. Börja i taket och arbeta nedåt väggarna mot golvet. Observera speciellt hörnor och andra ställen som fläkttrummor där smuts samlas. Torkad gödsel kan vid behov skrapas bort för att underlätta rengöringen.
 4. Om möjligt, låt ytan torka före desinfektion.
 1. Rengöring av vattenledningar och utrustning som t ex nipplar och ackumulatortankar

Alla vattensystem innehåller bakterier och virus, speciellt huvudtanken, där damm och smuts kan samlas. Detta möjliggör att sjukdomar sprids från en omgång djur till en annan om inte tillväxten av bakterier elimineras.

Vattenledningar

 1. Stäng huvudkranen och töm systemet genom den ventil som finns längst bort från tanken.
 2. Vattentanken och hydroforen rengörs och bottenavfall och beläggningar tas bort.
 3. Återfyll med vatten och tillsätt Virkon S i en utblandning om 1 kg till 200 liter vatten (0,5 %) – låt stå i 30 minuter.
 4. Skölj genom systemet med rent vatten och fyll därefter upp hela systemet med rent vatten.
 5. Kontrollera att munstycken, kranar etc. inte har slammats igen av smuts eller kalk.
 6. Vid behov upprepas behandlingen tills rörledningarna är helt rena.

Djuren kan vara kvar i stallet medan desinfektion av vattenledningssystemet genomförs.

 1. Rengöring av flyttbar inredning

Inredning som flyttas innan rengöring som t ex utfodringsanläggning, drickeshoar, avskiljare etc kan vara bärare av sjukdomsframkallande organismer. Om inte noggrann rengöring sker kan detta leda till att nyinsatta djur infekteras.

 1. Blötlägg eller skrubba utrustningen i ett kar eller högtryckstvätta med tvätt- och rengöringsmedel.
 2. Ställ undan inredningen där den inte kan bli återinfekterad.
 1. Desinfektion

Mängden sjukdomsalstrande organismer och då speciellt virus, är fortfarande så hög efter rengöring och tvättning att de utgör ett hot för unga och nyinsatta djur. Ett bredverkande desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, bakterier, jäst, mögel och andra sjukdomsframkallande organismer bör användas för att erhålla ett effektivt kontrollprogram mot sjukdomar. Det är viktigt att alla ytor blir ordentligt indränkta med desinfektionsmedlet för att bryta infektionskedjan.

Använd Virkon S i en utblandning om 1 %.

 1. Applicera lösningen med 0,2 liter per m² yta.
 2. Använd en ryggspruta eller en högtryckstvätt med 35 bars tryck och ett 45° spraymunstycke.
 3. Var speciellt noga i hörnor, sprickor, fogar och på poröst material som trä och betong vilket kan innehålla infekterat material.
 4. Börja behandla i taket och arbeta neråt väggarna mot golvet.
 5. Tillåt ytorna att torka innan utrustningen återinsätts.
 1. Foggning och dimmning

Efter att stallet har blivit ordentligt rengjort och desinficerat kan all lös inredning sättas på plats och nytt strö läggas in. För att kontrollera eventuell smitta som förts in med ströet eller för att desinficera oåtkomliga ställen skall utrymmet foggas.

 1. Spraya Virkon S i koncentrationen 1 %. Spraya mot taket med en mycket fin dimma genom användande av en högtryckstvätt eller en mekanisk foggningsmaskin.
 2. Använd 1 liter utspädd lösning per 100 m³.

Att fogga med Virkon S är lika effektivt men ofarligare än traditionell metod att fogga med aldehyder. I utrymmen som behandlats med Virkon S kan djuren sättas in direkt efter foggning. Avdödande av bakterier och virus är komplett och det finns ingen kemisk fara i samband med dess användning.32423