Generellt hygienprogram

Generellt hygienprogram

Rengöring och desinfektion i fjäderfässtallet mellan omgångar

 • Ta bort utrustning och ta bort skräp
 • Blötlägg ytor med vatten – Arbetstiden och vattenförbrukningen reduceras avsevärt vid blötläggning
 • Använd ett alkaliskt rengöringsmedel innehållandes kaustiksoda. Låt det verka i 20 minuter.
 • Skölj rent. Tänk på att inte spruta smuts till rena områden med högtryckssprutan
 • Låt ytorna torka
 • Desinficeras med en 1%-ig Virkon S-lösning av alla ytor. Appliceras med hjälp av högtryckstvätt med lågt tryck (35bar) eller ryggspruta. 10 liter 1%-tig (1:100) Virkon S lösning per 50-100 m2 beroende på ytans struktur. Lösa inventarier desinficeras och placeras så de inte kan blå återinfekterade. Ömtåliga ytor som mjuka metaller, galvaniserat järn (slitet) samt plast och gummimattor skall sköljas med vatten efter 30 minuter.
 • Lägger koncentration av Virkon S kan användas beroende på vilka patogener man önskar desinficera för. Listor för koncentration som rekommenderas för olika patogener hittar ni på vår hemsida under dokumentation, https://virkons.se/
 • Låt ytorna torka
 • Sätt in utrustning i och strö stallet
 • Rengör och desinficera dricksvattensystemet med Virkon S.
 • Genomför en andra gång av desinfektion med dimning- Använd Virkon™S i 1% för att hindra smitta att komma in i stallet med personal eller strö. Strö kan vara kontaminerat att råttor, vilda fåglar och fukt från hösten. Titta på vår hemsida hur desinfektion lättast utförs: https://virkons.dk/anvendelsesomraader/fjerkrae/

Se viruslistan i PDF-format – klicka här.

Kontinuerligt smittskydd:

Det kan göras mycket för förbättra hygienen i produktionen. Flertalet virus och bakterier kan spridas via kontaminerade stövlar,  kläder och verktyg. Varje besök i stallet kan därför innebära en risk. Att har goda smittskyddsrutiner är av stor vikt.

Det kontinuerliga smittskyddet:

 • Skapa smittskyddsbarriärer för fordon, människor och utrustning.
 • Desinficera hjul, fordon och utrustning med Virkon™S innan det tas in på gården.
 • Har dedikerade stövlar till varje avdelning med slussar emellan för skobytte. Stövelbad med Virkon S 1%-lösning rekommenderas. Fotbad – Virkon S
 • Tvätta kläder i minimum 60 grader C (obs, temperatur kan variera mellan patogener – vid utbrott rekommenderas att kontrollera vilken temperatur som krävs för den specifika patogenen)
 • Gör ett bekämpningsprogram mot gnagare och insekter.
 • Åtgärder för att förhindra kontakt med vilda djur. Ex nätt för ventilationer.
 • Välskötta byggnader, betong- och asfaltsytor minskar risken för infektioner.
 • Ha fungerande dränering så att vatten inte blir stående.
 • Desinficera luften genom dimning med Virkon™S över kycklingarna för att reducera smittrycket i stallet.
 • Desinfektion av dricksvatten. Använd Virkon™S/Virkon™H2O i dricksvattnet den första veckan efter insättning i stallar, och igen vid foderbyte eller andra förändringar.

Människor bör desinficera skor och stövlar när de byter avdelning, tvätta händerna och gärna byta kläder. Besökare, t.ex. veterinär, ska få tillgång till rena ombyteskläder och stövlar. Tvätta kläder i minst 60 ° C.

Det kontinuerliga smittskyddsarbetet är en löpande process. Alla åtgärder som kan minska stress hos kycklingar och minska smittrycket är en investering för ökad avkastning och minskad antibiotikaanvändning. Det ger friskare kycklingar med en bra start på livet.

Virkon™S är med sin goda säkerhetsprofil för människor, djur och miljö, samt breda användningsområde och omfattande dokumenterade effekt ett enkelt val för många desinfektionsområden i stallet. Läs mer i vår desinfektionshandbok som ni finner på vår hemsida: https://virkons.se/om-virkon-s/desinfektionshandbok/

Att tänka på vid val av desinfektionsmedel

Årstiden påverkar val av desinfektionsmedel
Glutaraldehyd/Kvartära ammoiniumföreningar är inte så effektiva i låga temperaturer. Virkon™S har dokumenterad effekt ned till 0 grader C. Se testresultat här under Dokumentation: https://virkons.se/

Ytan påverkar val av desinfektionsmedel
Plast, stål, lodräta ytor, golv, betong. Många av dessa ytor torkar snabbt.

Virkon™S har en kontakttid från 1 min. till 10 minuter för alla ovanstående sjukdomsframkallande mikroorganismer och efterlämnar inga rester. Se de uppdaterade listorna med kortare verkningstid här under dokumentation: https://virkons.se/

Säkerhet för människor och kalvar påverkar val av desinfektionsmedel
Glutaraldehyd och kvartära ammoniumföreningar är utsatta för resistensutveckling. Det finns risk för restångor från golv och väggar vid användning av glutarladehyd, och dessa ångor kan ge skador i luftvägarna hos djuren, vilket minskar djurens motståndskraftighet mot infektioner.

pH-känslighet hos mikroorganismerna påverkar val av desinfektionsmedel
Kemikalier med neutralt pH 6,5 till 7,5 kräver starkare koncentration och längre kontakttid än de som har lägre eller högre pH. Till exempel är glutaraldehyd/kvartära ammoniumföreningar pH-neutrala. Fenoler varierar från lågt till högt pH beroende på koncentrationen. Virkon ™S har pH 2,4 till 2,6 i 1% (1: 100) koncentration.


32423