Campylobacter

Campylobacter

Förebygg Campylobacter i kycklingproduktionen

Campylobacter hos fjäderfä är en orsak till tarminfektioner hos människor, och klassas av SSI som den viktigaste orsaken till matförgiftning.
Källa 1: https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/c/campylobacter-infektion

Kycklingar ankommer vanligen till gården fria från campylobacter. Infektionen utvecklas vid 3–4 veckors ålder och kan infektera alla djur inom några få dagar. Därför är förbyggande av campylobacter nyckeln till infektionskontrol. För att lyckas med detta måste man känna till ursprungskällan.

Omgivningsmiljön är den viktigaste smittkällan för campylobacter, och miljön fungerar som en reservoar för bakterier. Från miljön kan vilda fåglar, råttor, möss, insekter och människor föra in campylobacter i besättningen.

Smittan kan vara svårare att kontrollera på sommarhalvåret på grund av fler insekter, men användning av flugnät kan reducera flugmängden med 94% och reducera campylobacter-infektioner från 50% till 15% under sommarhalvåret.
Källa 2: Use of Fly Screens to Reduce Campylobacter spp. Introduction in Broiler Houses Birthe Hald, Helle M. Sommer,and Henrik Skovgård

Campylobacter kan overleve i vand hvor der er biofilm i op til 4 uger. Både ved temperaturer på 4 grader C og ved 30 grader C.
Källa 3: American Society for Microbiology. Extended Survival and persistence of Campylobacter spp. in Watrer and Aquatic Biofilms and Their Detection by Immunofluorescent-Antibody and -rRNA Staining. Clive M. Buswell, Yvonne M. Herlihy, Lorna M. Lawrence, James T. M. McGuiggan, Philip D. Marsh, C. William Keevil And Steve A. Leach.

Vatten i närheten av besättningen kan bidra till spridning av campylobacter. Det kan handla om hjul på fordon och gummistövlar som passerar vattenansamlingar. Fungerande dränering är därför viktigt.

Dricksvatten kan kontamineras av campylobacter, och därmed smitta djuren. Att desinficera dricksvatten är därför också viktigt att tänka på.

Det är möjligt att förebygga campylobacter i fjädefäbesättningar med målinriktade insiatser. Det är en god investering för att optimera djurens välfärd och därmed ökad avkastning.

Den viktigaste åtgärden för att undvika att få in Campylobakter i sitt stall är att ha ett bra smittskydd och hög fokus på hygien.

Se vårt allmänna hygienprogram som beskriver den mest optimala metoden för rengöring och desinfektion mellan besättningar då stallen är tomma.

Campylobakter kommer oftast in i besättningen från miljön utifrån. Det är därför oerhört viktigt att fokusera på både på den dagliga hygienen och kontinuerliga smittskyddsrutiner. Undvik tillexempel att föra in smitta via människor så som anställda, veterinärer, hantverkare och andra besökare genom fasta rutiner för in och utträdes. Var också mycket uppmärksam på fordon som kommer till produktionen. Du kan läsa mer kring hygienrutiner och smittskydd i vårt allmänna hygienprogram.


32423